สอนสกรีนเสื้อ

งานสกรีนฮาฟโทน (Halftone)

หรืองานเม็ดสกรีน

icon -มีชุดโปรแกรมสำเร็จแยกสีให้(action)
icon - แนะนำขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
icon - สอนการแยกสี ฮาฟโทน
icon - สอนการแยกสี CMYK
icon - สอนการกำหนดเม็ดสกรีน องศา งานฮาฟโทน และCMYK
icon - สอนการผสมกาวอัดบล็อกสกรีน
icon - แนะนำเบอร์ผ้าสกรีนและขั้นตอนการเตรียมบล็อคสกรีน
icon - แนะนำการถ่ายบล็อก ระยะเวลาในการฉายแสง
icon - สอนการถ่ายบล็อคและการซ่อมบล็อคสกรีน
icon - แนะนำเทคนิคการล้างลายสกรีน
icon -ให้ลงมือปฏิบัติงานสกรีนด้วยสีพลาสติซอล
icon - แนะนำอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้
icon - มีไฟร์งานฮาฟโทนให้ไปทดลองปฏิบัติเองที่บ้าน

เรียนจบไปแล้วสามารถมาเรียนซ้ำหรือสอบถามปัญหาในการทำงานได้ตลอด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม