สอนสกรีนเสื้อ

งานสกรีนสีตาย

icon  - แนะนำให้รู้จักอุปกรณ์ในการสกรีน สีสกรีน ผ้าสกรีน         

under construction

icon - เรียนรู้การปาดกาวบล็อกสกรีน การทำตู้ถ่ายบล็อกสกรีนไว้ใช้งานเอง
icon - เรียนรู้ขั้นตอนการนำบล็อกเก่าที่ใช้งานแล้วมาล้างแล้วสามารถนำไปใช้ใหม่
icon - สอนขั้นตอนการขึงผ้าบล็อกสกรีนใหม่
icon - สอนการผสมกาวอัดกับน้ำยาไวแสง
icon - สอนการทำแบบจากคอมพิวเตอร์ และการแยกสีหลายๆสี
icon - สอนการทำภาพถ่ายให้เป็นภาพลายเส้น
icon - สอนวิธีการถ่ายบล็อกสกรีนและการทำมาร์คเพื่อที่จะสกรีนงานหลายๆสี
icon - ให้ลงมือปฏิบัติงานจริง

ทุกขั้นตอนในการสกรีนเราจะสอนให้จบภายในวันเดียว